©2014-2023, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 389, Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An
Cơ sở 2: Số 32, Hồ Sỹ Dương, Hưng Bình, Thành phố Vinh Lịch công tác